عکس پروفایل دکتر ابوالقاسم  تدین

دکتر ابوالقاسم تدین

تخصص:متخصص جراح عمومی

  1. تصویر پیشفرض از مطب

نوبتدهی آنلاین

نوبت های موجود:

زمانی جهت رزرو نوبت موجود نیست!بیوگرافی و افتخارات

سوابق حرفه ایی ، اجرایی و تحصیلی دکتر ابوالقاسم تدینموقعیت و مشخصات مطب