عکس پروفایل دکتر اصغر قائمی

دکتر اصغر قائمی

تخصص:متخصص اطفال

  1. تصویر پیشفرض از مطب

نوبتدهی آنلاین

نوبت های موجود:

زمانی جهت رزرو نوبت موجود نیست!بیوگرافی و افتخارات

سوابق حرفه ایی ، اجرایی و تحصیلی دکتر اصغر قائمیموقعیت و مشخصات مطب