معرفی سيستم

نوین ویزیت

اولین سیستم جامع و همه جانبه مدیریت کلیه فرآیند های مطب و کلینیک پزشکان که با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های دانش و فناوری، تمامی فرآیندهای ارتباطی بین بیمار و مطب پزشک را به صورتی کاملاً یکپارچه و هوشمند، مکانیزه می نماید.

درباره نوین ویزیت

مدیریت مطب

 • مدیـــریــت نوبت ها
 • پرونده پزشــکی بیمـــاران
 • گزارشات و فرایندهای بیمـــه
 • لیست دارو و نسخه ها

نوبتدهی آنلاین

 • نوبت دهی آنلاین در 24 ساعت شبانه روز
 • کاهش مراجعات غیر ضروری به مطب
 • افزایش بازده کادر اجرایی مطب

وبسایت

 • صفحه اختصاصی پزشک
 • ارائه تقویم زمان های حضور پزشک
 • ارائه لیست خدمات پزشک
 • پایگاه داده جامع پزشکان با امکان جستجو