راهنما

ليست سوالات متداول:

چگونه پزشک مورد نظر خود را جستجو کنم؟
در صفحه اصلی می توانید از طریق انتخاب تخصص پزشک مورد نظر خود و یا شهر و محله پزشک ، کلیه پزشکان دارای مشخصات انتخابی را مشاهده نموده و پس از آن با انتخاب نام پزشک به صفحه ایشان هدایت شوید

نوبت دهی آنلاین چگونه است؟
پس از مراجعه به صفحه پزشک می توانید در بخش نوبت دهی آنلاین مطب برنامه زمان بندی مطب را مراجعه و نوبت مورد نظر را اخذ نمایید.

نوبت من در انتظار تایید می باشد، به چه معناست؟
نوبت شما در مرحله رزرو شده می باشد و پس از تایید منشی محترم به شما زمان نهایی اعلام خواهد شد.

نوبت من در وضعیت تایید نشده قرار گرفته است، به چه معناست؟
زمان خالی برای زمان درخواستی وجود نداشته و نوبت شما توسط پزشک محترم لغو شده است، لطفاً مجدداً و برای زمان دیگری درخواست نمایید.