شناسایی ریشه های حسادت کودکان

شناسایی ریشه های حسادت کودکان

شناسایی ریشه های حسادت کودکان

اگر فرزندتان به کودکان دیگر حسادت می کند و از این بابت احساس نگرانی می کنید با خواندن این مقاله کودک خود را بهتر درک کنید و دلیل حسادت او را بفهمید.نازپروردهدر یک دوره اغلب پدر مادرها فرزندشان را بیش از حد ناز پرورده و لوس می کنند. و چنین شرایطی کودک حس برتری نسبت به دیگران پیدا می کند و وقتی با بچه ای غیر از خود روبه رو شود و همه ی توجه ها به سمت او برود و از توجه همیشگی پدر مادر محروم شود حسادت عمیقی  در او ایجاد می شود.مقایسهبعضی پدر مادرها گاهی فرزندشان را با کودکان دیگر مقایسه می کنند در حالی که صحیح نیست که این کار در مقابل کودک انجام شود زیرا مقایسه دو کودک امری بسیار اشتباه می باشد.اگر والدین درمورد احساسات مثبت یک کودک یا فرزند دیگر خود حرف بزنند دست به مقایسه زده اند و باعث ایجاد رقابت منفی کم شدن اعتماد به نفس کودک و تقویت این حس در کودک که تصور کند خوب نیست.والدین حامی و مظطربپدر و مادرهایی که از کودکان خود حمایت کرده و دلسوزانه نیاز های او را برطرف می کنند وبعضی وقت ها ممکن است به دلیل اتفاقاتی که در اطرافشان می افند یا در گذشته با آن مواجه شده اند محدودیت هایی را ایجاد و آزادی آن ها را سلب کند.در نتیجه کودک در قبال آن محدویت ها در مقایسه با کودکان همسن خود احساس حسادت خواهد کرد و مهم تر از همه اعتماد به نفس او پایین می آید و به این حس منفی دامن میزند.رقابت ناسالمرقابت سالم برای کودکان امری مهم و ضروری به شمار می آید، اما ایجاد رقابتی غیر ضروری تاثیر منفی روی کودک میگذارد و احساس حسادت در او رشد می دهد.این حس نا مطلوب زمانی در کودک احساس می شود که والدین بصورت ناخودآگاه او را با کودک دیگری مقایسه می کنند. که این امر موجب حسادت می شود.نشانه های یک کودک حسود
  1. کودک وقتی دچار حسادت می شود که روی همه چیز حس مالکیت داشته باشد نه فقط بر روی مادیات بلکه در مورد پدر، مادر ، خوهر و برادر هم نیز دیده می شود و غیر ممکن است چیزی را با دیگر بچه ها به اشتراک بگذارد. و در صورت اشتراک گذاشتن دچار خشم و نگرانی او می شود.
  2. بزرگترین دغدغه ی کودک حسود این است که از کودکان دیگر بهتر باشد او دائم مهارت ها و توانایی هایش را با کودکان دیگر مقایسه میکند و حتی می خواهد که پدر مادر خود از بقیه پدر مادر ها بهتر شود و حتی در این کار روی پوشش آن ها هم اضهار نطر می کنند.
  3. کودکان حسود رفتاری تهاجمی دارند و با هیچ کودکی سازگار نیستند و دوست ندارند هیچکس بهتر از آن ها باشد کوچکترین امتیاز کودکان دیگر باعث خشم و ناراحتی آن ها می شود و به همین دلیل است که دست به آزار و اذیت کودکان دیگر می زنند.
  4. کودک وقتی حسادت می کند که احساس نامنی کند این حالت بیشتر هنگام ورود نوزاد جدید به خوانواده می شود و زمانی برزو می کند که تمام توجهی که پدر و مادر فقط به او داشتند متوجه کودک جدید می شود دی این شرایط کودک همواره می خواهد به پدر و مادر خود بچسبد.


کلام آخر اینکه حسادت یک حس منفی که ممکن است تاثیر بر روی شخصیت کودک بگذارد و رفتارهای تهاجمی و ناهنجار های دیگری را به همراه داشته باشد و باعث شود نسبت به دیگران قلدری کند عزت نفسش پایین بیایید و به تنهایی روی بیاورد.