راهکار هایی برای طراوت بخشیدن به زندگی مشترک

راهکار هایی برای طراوت بخشیدن به زندگی مشترک

راهکار هایی برای طراوت بخشیدن به زندگی مشترک

حتی در مورد صمیمانه ترین روابط نمی توان گفت هیچ مشکلی وجود ندارد ، زیرا صمیمی ترین زوج ها نیز با یکدیگ دچار مشکل می شوند. از این رو همیشه باید کوشید تا مشکلات رفع شود و زندگی زناشویی همراه با عشق و تفاهم برای خود و همسر باشد.اگر چه نمی توان انتظار داشت همواره با تکنیک های ارائه شده در مقالات مختلف ، تمام مشکلات حل شود ، اما استفاده از آن اگر سودی نداشته باشد زیانی هم ندارد . بعضی راهکارهایی که می تواند مشکلات عمده زندگی زناشویی را رفع کند در این مقله مطرح شده است که برای شما مطرح می کنیممحبت خود را نشان بدهیداین کار می تواند شامل جملات محبت آمیز و تشکر کردن از صمیم قلب باشد زوج های موفق کسانی هستند که عشق خود را از هم دریغ نمی کنند و در هر حالتی سعی دارند علاقه خود را به طرف مقابل نشان دهند.محترمانه گفتگو کنیدوقتی با هم مشغول بحث و گفتگو هستید ، توجه خود را روی موضوع متمرکز کنیدهیچوقت حاشیه نروید و به شخصیت یکدیگر توهین نکنید.بحث هایی که به درستی پیش برود ، بسیار سازنده است اما اگر بیان تفکرات شکل ناعادلانه و توهین آمیز به خود بگیرد به هیچکدام به توافق نمی رسند.ارتباط برقرار کنیدضمن اینکه با همسرتان محترمانه بحث وگفتگو می کنید این نکته م مهم است که محترمانه با یکدیگر ارتباط داشته باشید.وقتی که تفکرات ، نظرات ، نگرانی ها و احساسات خود را با همسران در میان می گذارید در واقع فضایی از صمیمیت به وجود می آورید که موجب می شود هر چیزی در دل دارد را با صداقت به زبان بیاورد.نسبت به هم خوش رفتار باشیدتحقیقات نشان داده در برابر هر اتفاق منفی که اتفاق میفتد فقط در حالتی تعادل برقرار می شود که پنج رفتار مثبت اتفاق بیفتد. زوج های موفق کسانی هستند که همیشه می کوشند نسبت به یکدیگر مهربان و خوش رفتار باشند زیرا این امر موجب می شود که زندگی آنها شکل مثب پیدا کند به یاد داشته باشید که گاهی رفتار های کوچک تفاوت های بزرگ می سازد.موضوع بحث را مشخص کنیدموضوغات زیادی وجود دارد که زن و مرد می توانند راجب آن ها بحث کننداما بعضی از این موضوع ها قابل حل نیست و حتی ارزش بحث کردن را هم ندارند. انرژیان را برای بحث در رابطه با موضوعات مهم تر مگه دارید و سعی کنید با بقیه مشکلات کنار بیایید.با اینگونه رفتار زندگی شاد تری خواهید داشت.فعالیت های جالب داشته باشیداغلب زوج ها در اولین روزهای شروع زندگی مشترک به طور فطری رابطه ی خود را به تمام موضوعات دیگر الویت داده و تمام کارهای جدید هیجانی انگیز را در کنار یکدیگر انجام می دهند، اما بعد از گذشت چند سال وقتی بچه ها و سایر تعهدات وارد زندگی می شود دیگر انتخاب با خودشان است که آیا وقتی برای باهم بودن بگذرانند یا نه.زوج های موفق کسانی هستند که حتی در پرکار ترین دوره زمانی برای بودن در کنار هم وقت تعیین می کنند و در کار کردن یکدیگر را همراهی کنند این کار موجب می شود زندگی مشترک هیمیشه برای آن ها تازه و جدید می ماند.با هم بخندیدهمه زندگی کار کردن ، تمیز کاری ، مراقبت از فرزندان و خرید کردن نیست در زندگی به دنبال خنده هم باشید بخصوص وقتی که اوضاع زندگی خیلی روبه راه نیست.احترام خود را نشان بدهیدازدواج موفق بر پایه احترام متقابل استوار است احترام واقعی ینی اینکه در مقابل بچه ها و دیگران از همسرتان حمایت کنید و هیچوقت در حضور دیگری با او تند و نامحترمانه بخورد نکنید.کارها را به روش خودتان انجام دهیدخیلی مهم است که خودتان و همسرتان شیوه های تربیت فرزندان ، رسیدگی به امور و ... را تعیین بکنید و به دیپران اجاره دخالت به امور مشترکتان را ندهید زیرا این گونه موضوعات مربوط به خودتان است و خودتان حق دراید در مورد آن ها تصمیم بگیرید.