افکار افراد موفق

افکار افراد موفق

افکار افراد موفق

افراد خوش بین و خوشبین موفق و کا آمد علاوه بر چیز های خوب و ارزشمند ، هفت جهت یابی یا روش کلی دارند که با به کارگیری آن ها به کامیابی میرسند . مواردی که در این مقاله به آن ها اشاره می کنیم 7 موردی است که این افراد اغلب به آن ها فکر می کنند:درباره ی آینده فکر می کنند : افراد خوش بین ضمن اینکه در حال زندگی می کنند آینده نگر نیز هستند . آن ها اکثر اوقات به آینده فکر می کنند و درباره آن هم حرف می زنند. آن ها بیشتر به چیزی که می خواهند برسند فکر می کنند و در باره ی آن حرف می زنند ، نه درباره گذشته و درباره آنچه که در آینده برایشان امکان پذیر است یک تصویر واضح می سازند.درمورد اهدافشان فکر میکنند: آن ها هدفمند هستند و اقلب اوقات به اهدافشان فکر میکنند و راجب آن ها صحبت می کنند. آن ها بعد از اینکه آینده ی ایده آل خود را مجسم کردند اهداف و طرح هایشان را روی کاغذ میاورند و هر روز روی آن ها کار می کنند . آن ها تمام توجه و انرژی خود را بر روی آن متمرکز می کنند و با استفاده از اهدافشان روی آینده خود کنترل دارند.به برتری فکر می کنند: افراد خوش بین برتری جو هستن.آنها تعهد می کنند در هر کاری که انجام می دهند بهترین باشند. آنها زمینه های نتیجه بخش کلیدی خود را شناسایی میکنند و برای خود معیار های عملکرد برتر را در هر کدام از زمینه ها تعیین می کنند و هر روز روی رشد و پیشرفت خود کار می کنند.به راه حل فکر می کنند: آن ها به دنبال راه حل هستند و بیشتر به راه حل فکر می کنند تا به مشکل پیش آمده . این گونه افراد در مورد آنچه باید انجام گیرد فکر می کنند نه در مورد کسی که باید سرزنش شود . آن ها به اهدافشان به عنوان مشکلاتی نگاه می کنند که باید حل شوند و بر این باورند که هر نوع مشکلی ، راه حل منطقی دارد که باید پیدا شود.به تنایج فکر می کنند: افراد خوشبخت و موفق ، شدیدا به نتیجه فکر می کنند . آن ها از قبل برای هر روز خود به دقت برنامه ریزی می کنند و کار های روزمره خود را ترتیب اولویت فهرست وار می نویسند سپس روی فعالیتهایی که با انجام آن ها می توانند از وقت خود به بهترین حو استفاده کنند کار می کنند. آن ها بخاطر کار زیادی که انجام می دهند به قدر موثر و کارا هستند که خیلی زود به جلو حرکت می کنند و در کار و دنیای اطراف نقش بزرگی ایفا می کنند.به رشد و ترقی فکر می کنند : افراد با عملکرد بالا رشد و ترقی را مد نظر خود قرار می دهند.به عمل فکر می کنند: شاید مهم تر از هر مرحله ی دیگر ، افراد کاملا موفق ، شدیدا عملگرا هستند . آن ها به این فکر می کنند که همین الان چه کاری می توانند انجام دهند تا سریع به سمت اهدافشان حرکت کنند . دائما در حال جنب و جوش هستند و کارشان را به موقع انجام می دهند . آن ها در هر زمینه ای اطلاعات دارند و بیشتر از افراد عادی کار میکنند . هر چقدر کار بیشتر انجام می دهند ارزشمند تر می شود و نتیجه  یبیشتری به دست می آورند.