نوین ویزیت به مطب شما چه کمکی میکنه


پزشک عزیز شما میتوانید با ثبت نام خود در فرم ما از تمامی مزایای سیستم به مدت یک ماه به صورت تست استفاده نمایید.ثبت نام

مدیریت مطب

با سیستم نوین ویزیت می توانید مطب خود را با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های دانش و فناوری به روز کنید.

نوبت دهی داخل مطب

چاپ نسخه روی دفترچه

گزارشات مالی و مدیریتی مطب

بانک اطلاعاتی دارو

نوبت دهی آنلاین


با استفاده از نوبت دهی آنلاین نوین ویزیت می توانید در هر ساعت از شبانه روز یماران شما بدون هیچگونه معطلی و پشت خط ماندن نوبت بگیرند

وب سایت پزشک

با استفاده از نوبت دهی آنلاین نوین ویزیت می توانید در هر ساعت از شبانه روز یماران شما بدون هیچگونه معطلی و پشت خط ماندن نوبت بگیرند

رتبه بالا سئو و جست و جو اینترنتی
امکان جست و جو پیشرفته مطب ها
ارائه تقویم زمان های حضور
وب سایت اختصاصی پزشک

ثبت نام پزشکان